Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
 
 
โครงการศึกษาวิจัยการผลิตปาล์มน้ำมัน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     
   
กลุ่มบริษัท ไทยอีสเทิร์นร่วมกับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจัดทำโครงการศึกษาวิจัยการผลิต
ปาล์มน้ำมัน โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง เพื่อให้
ได้ผลผลิตที่ดี มีการจัดการที่ถูกต้อง และเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับชาวเกษตรกรในการปลูก
ปาล์มน้ำมันทางภาคอีสานอีกด้วย   
       
     
     
   
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------