Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
 
 
ชนะเลิศ SMEs แห่งประเทศ ประจำปี 2553
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
       
   
บริษัท ไทยอีสเทิร์น รับเบอร์ จำกัด ได้รับรางวัลสุดยอด SMEs แห่งชาติ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2553
ซึ่งจัดขึ้นโดย สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) โดยมี นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม ปลัดกระทรวงการคลัง นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ให้เกียรติร่วมถ่ายภาพ ณ ห้องบอลรูม 1  โรงแรม S31 ถนนสุขุมวิท เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2554     
     
       
       
   
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------